Bài viết về chủ đề "đầu tư kinh doanh "

ĐẦU TƯ KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đầu tư kinh doanh

 • Tư vấn khởi kiện đòi tiền vốn góp mở cửa hàng

  Tư vấn khởi kiện đòi tiền vốn góp mở cửa hàng.

  • 18/01/2016
  • Trần Phương Hà

  Em có bỏ 190 triệu tiền vốn mở cửa hàng. Tuy nhiên em lại để bạn đứng tên trên giấy phép kinh doanh. Nhờ bạn có mối hàng lấy nợ nên dù bạn chưa góp đồng vốn nào tiền lãi cũng chia đôi. Kinh doanh được 1 năm thì chứng từ sổ sách không khớp. Bạn em lại đứng tên trên giấy phép kinh doanh. Trong khi em không có chứng từ hay giấy nợ có tên bạn kí. Hiện tại người bạn này muốn hất em ra và làm chủ cửa hàng trong khi không trả em đồng nào. Em chỉ có tin nhắn là bằng chứng đã bỏ ra 190 triệu tiền vốn. Vậ

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

  Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư.

  • 09/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bạn cần Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư cần lưu ý nội dung bao gồm thông tin các bên tham gia góp vốn, nội dung hợp đồng, tỷ lệ góp vốn và phân chia lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan. Bạn cũng nên tìm hiểu thêm quy định pháp luật hoặc hỏi ý kiến tư vấn luật sư để có quyết định đầu tư phù hợp.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp

  Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân và doanh nghiệp.

  • 16/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa cá nhân và doanh nghiệp bao gồm thông tin các bên tham gia hợp đồng, phương thức và thời gian hợp tác, mục đích hợp tác, quản lý vốn và phân chia lợi nhuận và các vấn đề khác liên quan.

  Chi tiết
 • Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt

  Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt gồm thông tin các bên trong hợp đồng, số tiền góp vốn, mục đích và thời hạn góp vốn và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn