Bài viết về chủ đề "đấu thầu trực tiếp "

ĐẤU THẦU TRỰC TIẾP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đấu thầu trực tiếp

 • Quy trình lựa chọn nhà thầu

  Quy trình lựa chọn nhà thầu.

  • 02/04/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với từng hình thức đấu thầu như sau: * Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế: - Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; - Tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; - Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

  Chi tiết