Bài viết về chủ đề "đấu thầu rộng rãi"

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đấu thầu rộng rãi
Quy trình lựa chọn nhà thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với từng hình thức đấu thầu như sau: * Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế: - Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; - Tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; - Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Chi tiết >>