Tư vấn về khiếu nại khi đấu thầu đất?
|

Tư vấn về khiếu nại khi đấu thầu đất?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Muốn đấu giá 3 lô đất liền kề giải quyết như thế nào? Muốn viết đơn khiếu nại để đấu giá được 3 lô đất liền kề có được không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết
UNBD xã có được đấu thầu đất hay không?
|

UNBD xã có được đấu thầu đất hay không?

Kí hiệu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ub là như thế nào? Có mặc định đó là đất của UBND cấp xã hay không? Người dân cần phải làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí