Bài viết về chủ đề "dấu hiệu pháp lý"

DẤU HIỆU PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dấu hiệu pháp lý

Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội

Người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là phạm tội. Đây là chủ thể của tội phạm nhưng cũng là đối tượng được bảo vệ đặc ...

Chi tiết >>

Tư vấn về hình phạt theo quy định Luật Hình sự

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, chỉ áp dụng với người có hành vi phạm tội, được quy định cụ thể trong bộ luật hình sự. Hình phạt bao gồm hai loại là hình phạt chính và hình phạt bổ ...

Chi tiết >>

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước áp dụng với người phạm tội. Và chỉ phát sinh khi người đó thực hiện hành vi phạm tội, được tiến hành theo một trình tự đặc biệt (trình tự tố ...

Chi tiết >>

Tư vấn về đồng phạm

Trong Bộ luật hình sự có quy định đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Tuy nhiên, không phải cứ có nhiều người tham gia là đồng phạm, mà nhiều người tham gia ...

Chi tiết >>

Tư vấn về các giai đoạn thực hiện tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm là các bước trong quá trình phạm tội do cố ý, bao gồm: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành. Các giai đoạn phạm tội này thể hiện các mức độ thực ...

Chi tiết >>

Tư vấn về cấu thành tội phạm

Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính chất đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phạm

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169