Bài viết về chủ đề "đấu giá viên"

ĐẤU GIÁ VIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đấu giá viên
Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định thế nào?

Trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định thế nào?

Căn cứ Điều 34 Nghị định 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá có quy định về trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản. Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 17/2010/NĐ – CP thì trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản được tiến hành như sau:

Chi tiết >>