Quy định về Bán đấu giá tài sản
|

Quy định về Bán đấu giá tài sản

Bán đấu giá được quy định cụ thể về về nội dung, thông báo thực hiện bán đấu giá và các vấn đề khác liên quan, Theo quy định tại Bộ luật Dân sự thì Bán đấu giá tài sản được quy định và hướng dẫn như sau như sau:

Chi tiết
Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá
|

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Tài sản bán đấu giá là gì? Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá gồm những nội dung như thế nào? Dưới đây là mẫu hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá của công ty Luật Minh Gia:

Chi tiết
Hỏi về trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất?
|

Hỏi về trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất?

Tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Công ty của chúng tôi là một doanh nghiệp cổ phần. Năm 2015 chúng tôi có tham gia và trúng đấu giá QSD một khu đất bao gồm 68 lô (đã được cấp UBND Tỉnh cấp GCNQSDD), với mục đích để chuyển nhượng cho CBCNV Công ty xây nhà ở.

Chi tiết
Tư vấn về trường hợp mua đất đấu giá để thi hành án nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
|

Tư vấn về trường hợp mua đất đấu giá để thi hành án nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Tôi có mua tài sản đấu giá do phát mãi để ngân hàng thu hồi tiền đã cho vay, tôi đã nôp đủ số tiền trúng đấu giá, tôi yêu cầu cơ quan thi hành án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi nhưng không được văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện chấp nhận do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người trước đó chưa được ngân hàng xóa thế chấp, thi hành án đề nghị ngân hàng cho đơn xóa thế chấp nhưng ngân hàng không cho.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí