Bài viết về chủ đề "đấu giá tài sản"

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đấu giá tài sản
Từ chối nhận tài sản đấu giá có bị mất khoản tiền đặt cọc trước?

Từ chối nhận tài sản đấu giá có bị mất khoản tiền đặt cọc trước?

Luật sư tư vấn về khoản tiền đặt cọc trong phiên đấu giá. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về vấn đề hoạt động đấu giá tài sản

Tư vấn về vấn đề hoạt động đấu giá tài sản

Tư vấn về trường hợp liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và vấn đề đạo tạo hành nghề đấu giá viên, nội dung hỏi và tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Hỏi về trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất?

Hỏi về trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất?

Tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Công ty của chúng tôi là một doanh nghiệp cổ phần. Năm 2015 chúng tôi có tham gia và trúng đấu giá QSD một khu đất bao gồm 68 lô (đã được cấp UBND Tỉnh cấp GCNQSDD), với mục đích để chuyển nhượng cho CBCNV Công ty xây nhà ở.

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp mua đất đấu giá để thi hành án nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Tư vấn về trường hợp mua đất đấu giá để thi hành án nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Tôi có mua tài sản đấu giá do phát mãi để ngân hàng thu hồi tiền đã cho vay, tôi đã nôp đủ số tiền trúng đấu giá, tôi yêu cầu cơ quan thi hành án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi nhưng không được văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện chấp nhận do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người trước đó chưa được ngân hàng xóa thế chấp, thi hành án đề nghị ngân hàng cho đơn xóa thế chấp nhưng ngân hàng không cho.

Chi tiết >>

Hỏi về quyền lợi của người trúng đấu giá khi Nhà nước đấu giá đất?

Hỏi về quyền lợi của người trúng đấu giá khi Nhà nước đấu giá đất?

Cách đây khoảng 7-8 năm, gia đình tôi có trúng đấu giá 1 lô đất (đát nhà ở), Đấu giá do HĐND-UBND huyện tổ chức. Lúc đó theo quy hoạch thì lô đất đó là lô đầu tiên của dãy (có 3 mặt đường) nên giá đấu trúng cũng cao hơn các lô khác 30 đến 50 triệu đồng.

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Bán đấu giá tài sản

Quy định về Bán đấu giá tài sản

Bán đấu giá được quy định cụ thể về về nội dung, thông báo thực hiện bán đấu giá và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>