Bài viết về chủ đề "đấu giá đất đai"

ĐẤU GIÁ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đấu giá đất đai
Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

Đấu giá quyền sử dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>