Bài viết về chủ đề "đấu giá đất đai "

ĐẤU GIÁ ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đấu giá đất đai

 • Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật

  Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

  • 03/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyền sử dụng đất là tài sản có giá trị lớn và việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định nghiêm ngặt . Do đó, đấu giá quyền sử dụng đất cũng được tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định thì mới được pháp luật công nhận. Vậy trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất được pháp luật quy định như nào, bạn hãy tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

  Chi tiết