Bài viết về chủ đề "đất xây dựng khu chung cư "

ĐẤT XÂY DỰNG KHU CHUNG CƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất xây dựng khu chung cư

 • Đất ở tại đô thị và đất xây dựng khu chung cư

  Đất ở tại đô thị và đất xây dựng khu chung cư.

  • 19/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất ở tại đô thị và đất xây dựng khu chung cư được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết