Nên mua đất ở và đất vườn đồng giá hay không?
|

Nên mua đất ở và đất vườn đồng giá hay không?

Xây nhà trên đất vườn thì có cần chuyển mục đích sử dụng đất không? Thủ tục cần thực hiện để đảm bảo sử dụng đất hợp pháp gồm những gì? Đất ở và đất vườn đồng giá có nên mua không? Nếu bạn cũng đang thắc mắc về vấn đề này, bạn có thể tham khảo tình huống dưới đây:

Chi tiết
Bồi thường về đất và thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất?
|

Bồi thường về đất và thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Luật sư tư vấn trường hợp hộ gia đình có bố là thương binh 1/4, được nhà nước hỗ trợ và cấp cho 1180m2 đất, đã xây dựng nhà ở 110m2. Qua quá trình thu hồi và bồi thường đất, hiện tại gia đình còn 173,9m2 đất ở và 409,6 m2 đất vườn. Việc nhà nước bồi thường như thế đã đúng quy định pháp luật chưa? Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Chi tiết
Anh em ruột tặng cho quyền sử dụng đất
|

Anh em ruột tặng cho quyền sử dụng đất

Tư vấn về trường hợp muốn tặng cho đất vườn có cần lưu ý về hạn mức đất được phép chuyển giao không? Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này? Nội dung hỏi và trả lời tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí