Bài viết về chủ đề "đất vỡ hoang"

ĐẤT VỠ HOANG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất vỡ hoang
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất vỡ hoang năm 1992

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất vỡ hoang năm 1992

Hiện nay gia đình tôi đang sinh sống tại thửa đất trên nhưng diện tích hiện tại là 529,0m2, xung quanh nhà tôi là ruộng canh tác. Vậy giờ gia đình tôi muốn làm cấp giấy chứng nhận thì được cấp bao nhiêu diện tích và diện tích đất ở có được 300,0m2 không(300,0m2 là hạn mức tại địa phương)

Chi tiết >>