Bài viết về chủ đề "đất trồng màu"

ĐẤT TRỒNG MÀU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất trồng màu
Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hàng năm khác

Tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một người khác một thửa đất 1 lúa đã được cấp giấy CNQSD đất theo hợp đồng quy định từ năm 2001. Nhưng tại thời điểm lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên không canh tác được lúa mà canh tác trồng cây hàng năm khác(Khoai lang và Rau màu) do chân ruộng cao không có nguồn nước tưới, nên trong hợp đồng có ghi là loại đất trồng màu. Nay tôi làm hồ sơ cấp giấy CNQSD đất thì Văn phòng ĐKQSD đất huyện cho là tôi không đủ điều kiện cấp giấy CNQSD đất với lo

Chi tiết >>