Bài viết về chủ đề "đất trong khu công nghiệp "

ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất trong khu công nghiệp

 • Lệ phí trước bạ khi cho thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng trong khu công nghiệp

  Lệ phí trước bạ khi cho thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng trong khu công nghiệp.

  • 19/12/2017
  • Nguyễn Thị Tuyết Nhung

  Luật sư tư vấn về lệ phí trước bạ khi cho thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng trong khu công nghiệp, ai là người phải chịu lệ phí. Cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Đất trong khu công nghiệp

  Quy định về Đất trong khu công nghiệp.

  • 10/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Phát triển các khu công nghiệp có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các khu công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ có dự án đầu tư dài hạn và xây dựng kết cấu hạ tầng. Chính vì vậy, những quy định về đất đai trong khu công nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn