Bài viết về chủ đề "đất trong khu công nghiệp"

ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất trong khu công nghiệp
Lệ phí trước bạ khi cho thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng trong khu công nghiệp

Lệ phí trước bạ khi cho thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng trong khu công nghiệp

Luật sư tư vấn về lệ phí trước bạ khi cho thuê lại quyền sử dụng đất và hạ tầng trong khu công nghiệp, ai là người phải chịu lệ phí. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Đất trong khu công nghiệp

Quy định về Đất trong khu công nghiệp

Đất khu công nghiệp được quy định, hướng dẫn về điều kiện xác định, vấn đề giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>