Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất ở
|

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng đất là thủ tục thể hiện sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc chuyển mục đích sử dụng đất? Trình tự, thủ tục cần thực hiện để chuyển mục đích sử dụng đất? Các loại chi phí cần nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn về tố cáo đối với vi phạm về đất đai
|

Tư vấn về tố cáo đối với vi phạm về đất đai

Nhà tôi có các thửa ruộng làm từ trước tới nay. Trong khoảng thời gian gần đây ở cạnh thửa ruộng đó có người trồng cây keo (cũng là một thửa ruộng nhưng bị cạn nước) để làm kinh tế, nhưng việc trồng cây như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc giảm năng suất lúa của gia đình trong các mùa vụ tiếp theo=> kinh tế gia đình sẽ suy giảm vì không đủ lúa ăn.

Chi tiết
Tiền sử dụng đất khi làm thủ tục chuyển mục đích từ đất trông cây hàng năm sang đất ở
|

Tiền sử dụng đất khi làm thủ tục chuyển mục đích từ đất trông cây hàng năm sang đất ở

Tôi có 1 mảnh đất gồm 40m2 đất ở và 51,1m2 đất trồng cây hàng năm do UBND Quận GCN quyền SDĐ quyền Sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 18/5/2012.Nay tôi làm thủ tục chuyển 30m2 đất trồng cây sang đất ở đô thị. Số tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp là bao nhiêu?

Chi tiết
Tư vấn đòi lại quyền sử dụng đất trồng lúa
|

Tư vấn đòi lại quyền sử dụng đất trồng lúa

Gia đình tôi có 1,7 xào ruộng đứng tên bố tôi ở HP. Vào năm 1994 gia đình chúng tôi chuyển ra định cư tại HN. Và thửa ruộng đó nhà chúng tôi không sử dụng nữa. Nhưng chú ruột tôi đã sử dụng ruộng đó trong suốt thời gian chúng tôi đi và đã đổi ruộng đó cho một người khác với mục đích là cả 2 bên đều gần nhà để tiện canh tác.

Chi tiết
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
|

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Vừa qua tôi có mua một miếng đất tổng diện tích là 1435m2, trong đó có 300m đất ở, ở đô thị, trển sổ của tôi đang là đất lúa , nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng qua trồng cây hàng năm thi có chuyển được không và chuyển đổi thêm đất ở đô thị , thì thủ tục cần nhưng gì?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí