Hành vi lấn chiếm đất bị xử lý như thế nào?
|

Hành vi lấn chiếm đất bị xử lý như thế nào?

Tôi muốn tư vấn về việc tranh chấp đất sử dụng vào mục đích chung của thông ( làng), làng tôi có 1 cái hồ rộng khoảng 5 sào trước cửa đền, gia đình anh A thầu hồ nuôi cá trong vòng 15 năm, sau khi kết thúc thời gian thầu, anh A chiếm luôn khoảng hơn 2 sào và tân đất, cát vào để trồng rau, hiện tại ao đó chưa có giấy tờ chứng nhận về mặt pháp luật, nhưng người dân trong làng công nhận đó là đất chung của làng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí