Bài viết về chủ đề "đất sử dụng ổ định"

ĐẤT SỬ DỤNG Ổ ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất sử dụng ổ định
Thu hồi đất khai hoang chưa có quyền sử dụng đất

Thu hồi đất khai hoang chưa có quyền sử dụng đất

Kính gửi công ty luật Minh Gia cho tôi hỏi việc như sau: ông bà nôi tôi khai hoang mảnh đất từ những năm 1975 sau đó để lại cho ba mẹ tôi, năm 1989 ba mẹ tôi có trồng cây phi lao trên mảnh đất này.

Chi tiết >>