Bài viết về chủ đề "đất sản xuất rừng"

ĐẤT SẢN XUẤT RỪNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất sản xuất rừng
Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau:

Chi tiết >>