Bài viết về chủ đề "đất rừng tự nhiên"

ĐẤT RỪNG TỰ NHIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất rừng tự nhiên
Tư vấn về bồi thường đất rừng khi bị thu hồi đất

Tư vấn về bồi thường đất rừng khi bị thu hồi đất

​Trong chính sách giao đất giao rừng của nhà nước gia đình tôi có nhận một quả đồi và được nhà nước cấp giấy chứng nhận sử dụng đất với diện tích hơn 4000m2 với loại đất là đất rừng sản xuất.

Chi tiết >>