Bài viết về chủ đề "đất phần trăm"

ĐẤT PHẦN TRĂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất phần trăm
Các giấy tờ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Các giấy tờ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Luật sư tư vấn chuyển nhượng đất phần trăm chưa có Giấy chứng nhận. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về quyền sở hữu với đất phần trăm

Quy định pháp luật về quyền sở hữu với đất phần trăm

Luật sư tư vấn về xây và bán nhà trênđất phần trăm được giao

Chi tiết >>