Bài viết về chủ đề "đất ở nông thôn"

ĐẤT Ở NÔNG THÔN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất ở nông thôn

Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Tư vấn về trường hợp: khi hết thời gian sử dụng đất đối vớ đất nông nghiệp thì phải làm như thế nào? Phí khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở được quy định như thế nào? Nội ...

Chi tiết >>

Đất ở tại nông thôn theo quy định pháp luật

Đất ở tại nông thôn được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Xác định diện tích đất ở trường hợp có đất vườn ao thế nào?

Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao được quy định và hướng dẫn theo trình tự và nội dung cụ thể về điều kiện, tập quán, hạn mức công nhận và các nội dung khác như sau:

Chi tiết >>

Hạn mức giao đất nông nghiệp

Hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất Đai số 13/2003-QH11 ngày 26/11/2003 như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại nông thôn được quy định là đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn và được hướng dẫn cụ thể tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169