Thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất dịch vụ sang đất ở?
|

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất dịch vụ sang đất ở?

Tôi có một mảnh đất 90m2 ký với hợp tác xã thời gian sử dụng là 50 năm hay còn gọi là đất dịch vụ, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng là xây nhà kiên cố và làm sổ đỏ đứng tên tôi. Mong muốn của tôi có thực hiện được ko nếu thực hiện được cần làm những thủ tục gì? Cảm ơn luật sư mong ls trả lời theo địa chỉ email này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí