Mua bán đất không có hợp đồng
|

Mua bán đất không có hợp đồng

Tình huống nảy sinh từ vấn đề nhà nước không thực hiện chia lại đất nông nghiệp vào năm 2013. Nội dung chính như sau: vào năm 2000, gia đình tôi có mua một mảnh đất nông nghiệp để trồng lúa, đất này là đất người bán được chia năm 1993. Vì người bán chuyển đi chỗ khác sống nên bán cho chúng tôi, họ bán với giá là bán luôn, nghĩa là họ nói bán cho đến khi nhà nước thu hồi chia lại thì thôi, chừng nào chưa chia thì chỗ đất đó vẫn thuộc quyền sỡ hữu của chúng tôi.

Chi tiết
Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp
|

Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Tôi có thửa đất trồng lúa đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 10/8/1990 theo nguồn gốc là nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ghi thời hạn sử dụng đất. Khi tôi thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước cho rằng thửa đất đã hết hạn sử dụng. Tôi được biết Luật đất đai năm 2013 có quy định cho đăng ký gia hạn hoặc đăng ký tiếp tục sự dụng. Như vậy khi tôi đăng ký gia hạn thì thời hạn sử dụng

Chi tiết
Tư vấn miễn phí