Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng.
|

Điều kiện chuyển nhượng đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng.

Đất là tài nguyên quý giá gắn với chủ quyền dân tộc, do đó các chính sách liên quan đến đất đai đều được xem xét một cách kỹ lưỡng trước khi ban hành. Hiện nay pháp luật ghi nhận hai nhóm đất bao gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. trong các nhóm đất ấy lại phân định thành các loại đất khác nhau như đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hằng năm, đất nghĩa trang, đất nghĩa địa… Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí