Bài viết về chủ đề "đất mượn"

ĐẤT MƯỢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất mượn
Tư vấn về khoản tiền hỗ trợ khi di dời khỏi đất mượn

Tư vấn về khoản tiền hỗ trợ khi di dời khỏi đất mượn

Luật sư tư vấn về việc hỗ trợ hộ gia đình di dời khỏi đất mượn từ trường học trong trường hợp có văn bản mới quy định khác với quy định cũ.

Chi tiết >>