Giải quyết tranh chấp đất mồ mả và đất không có giấy tờ.
|

Giải quyết tranh chấp đất mồ mả và đất không có giấy tờ.

Tranh chấp đất đai là những tranh chấp dân sự mà các chủ thể cho rằng, quyền và lợi ích của mình có liên quan đến đất đai (mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, tranh chấp ranh giới, ngõ đi chung…) bị xâm hại. Những mâu thuẫn, tranh chất đất đai có thể được giải quyết bằng con đường hòa giải hoặc tố tụng tại Tòa án.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí