Bài viết về chủ đề "đất mặt nước "

ĐẤT MẶT NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất mặt nước

 • Đất ở tại nông thôn theo quy định pháp luật

  Đất ở tại nông thôn theo quy định pháp luật.

  • 19/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất ở tại nông thôn được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Đất nông nghiệp theo quy định pháp luật

  Đất nông nghiệp theo quy định pháp luật.

  • 19/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hiện nay, để quản lý và khai thác giá trị của đất, pháp luật đất đai tiến hành phân loại đất theo mục đích sử dụng. Sự phân loại nhằm xây dựng chế độ pháp lý cho từng loại đất. Tuy nhiên không thể phân loại mục đích sử dụng đất quá chi tiết, quá nhiều loại đất gây khó khăn cho việc thiết kế chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng đất; đồng thời gây khó khăn cho việc thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Do đó, Luật đất đai 2013 đã phân ra hai nhóm đất bao gồm đất nông nghiệp và đất phi nông n

  Chi tiết
 • Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về Đất trồng lúa

  Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về Đất trồng lúa.

  • 30/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định số 42/2012/NĐ-CP Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước. Nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết