Bài viết về chủ đề "đất mặt nước"

ĐẤT MẶT NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất mặt nước
Đất ở tại nông thôn theo quy định pháp luật

Đất ở tại nông thôn theo quy định pháp luật

Đất ở tại nông thôn được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Đất nông nghiệp theo quy định pháp luật

Đất nông nghiệp theo quy định pháp luật

Đất nông nghiệp được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về Đất trồng lúa

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về Đất trồng lúa

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>