Bài viết về chủ đề "đất liền kề"

ĐẤT LIỀN KỀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất liền kề
Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất trên lối đi của hộ khác.

Tranh chấp đòi quyền sử dụng đất trên lối đi của hộ khác.

Luật sư tư vấn về trường hợp tranh chấp đòi quyền sử dụng đất trên đường đi của hộ gia đình khác

Chi tiết >>

 Hỏi về đất bị thu hồi để xây nhà văn hóa

Hỏi về đất bị thu hồi để xây nhà văn hóa

Xin tư vấn: Gia đình nhà tôi có 01 thửa đất ở liền kề với thửa đất nhà kho của hợp tác xã. Năm 1996, Hợp tác xã giải tán và không có ai sử dụng mạnh đất trên. Gia đình tôi đã khai hoang, phục hóa và đến nay đã thành khu vườn liền kề cùng với đất vườn trồng cây hàng năm của gia đình tôi.

Chi tiết >>

Tư vấn về việc mua đất nhưng không có lối đi xử lý thế nào?

Tư vấn về việc mua đất nhưng không có lối đi xử lý thế nào?

Hỏi đáp về trường hợp mua đất nhưng không có lối đi, được người bán đất cho đi nhờ. Sau đó, người bán đất không cho đi nhờ nữa. Người mua đất muốn mua đất liền để làm lối đi nhưng chủ sở hữu đất liền kề không bán. Vậy người mua đất có quyền được sở hữu lối đi riêng không?

Chi tiết >>

Tư vấn về tranh chấp cống rãnh thoát nước chung

Tư vấn về tranh chấp cống rãnh thoát nước chung

Câu hỏi: Xin chào Luật sư, Tôi muốn được tư vấn liên quan đến quy định về thoát nước thải của các bất động sản liền kề và các vấn đề khác liên quan như sau: Nhà tôi có mảnh ao của ba tôi để lại. Trước kia cái ao đó của 3 người chung nhau và có 1 cái rãnh nước của 1 nhà hàng xóm luân xả ra đó. Từ khi ba tôi cho tôi mảnh ao của ông thì tôi lấp mảnh ao đó làm đường đi vào nhà và sau này ao cũng đc lấp đi.

Chi tiết >>