Bài viết về chủ đề "đất kinh doanh "

ĐẤT KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất kinh doanh

 • Điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?

  Điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất?.

  • 01/09/2020
  • Trần Diềm Quỳnh

  Một trong các nguyên tắc của người sử dụng đất là sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Vậy trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì cần phải đáp ứng điều kiện gì? Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các bước như thế nào?

  Chi tiết
 • Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh quy định thế nào?

  Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh quy định thế nào?.

  • 02/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức kinh tế ngày càng cao để phục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư thu lợi nhuận. Việc khai thác và nâng cao giá trị của quyền sử dụng đất luôn được Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các chủ thể thực hiện quyền của mình. Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

  Chi tiết