Bài viết về chủ đề "đất khu công nghiệp"

ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất khu công nghiệp
Đất khu công nghiệp - cụm công nghiệp - làng nghề quy định thế nào?

Đất khu công nghiệp - cụm công nghiệp - làng nghề quy định thế nào?

Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>