Đất khai hoang không có bìa đỏ mà tranh chấp thì giải quyết như thế nào?
|

Đất khai hoang không có bìa đỏ mà tranh chấp thì giải quyết như thế nào?

Nhà con có thửa ruộng không có trong bìa đỏ (được gọi là đất khai hoang) và đã được xã thừa nhận là đất của nhà mình. Sau một thời gian dài canh tác mẹ cháu già yếu nên thời gian gần đây không con làm nữa trong thời gian không làm thì có anh A thấy đất nhà cháu để hoang vậy nên đã tự mình làm nhưng không bảo cho gia đình nhà cháu biết

Chi tiết
Tư vấn miễn phí