Hỏi về mức bồi thường giá đất khi Nhà nước thu hồi đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
|

Hỏi về mức bồi thường giá đất khi Nhà nước thu hồi đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung cần tư vấn: Gia đình tôi có 2,7 ha đất thuộc diện thu hồi để bố trí đất sản xuất cho nhân dân địa phương. Diện tích đất này tôi tự khai hoang năm 2005 sản xuất nông nghiệp năm 2007 trồng keo đến 2014 tôi phá keo để làm nông nghiệp thì nay Nhà nước thu hồi giá đền bù 42 triệu/ha.

Chi tiết
Đất khai hoang được bồi thường như thế nào?
|

Đất khai hoang được bồi thường như thế nào?

Phần lớn đất khai hoang thường chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong trường hợp này sẽ đặt ra nhiều vấn đề khi có xảy ra tranh chấp hoặc nhà nước thu hồi đất, để hiểu hơn về vấn đề này anh/chị có thể tham khảo bài tư vấn sau:

Chi tiết
Tranh chấp đất nông nghiệp giải quyết thế nào?
|

Tranh chấp đất nông nghiệp giải quyết thế nào?

Hỏi: Luật sư cho hỏi tư vấn về giải quyết tranh chấp đất nông nghiệp như sau: Gia đình nhà cháu có 1 thửa đất ruộng lúa khai hoang 7 thước bắc bộ, từ ngày xưa, chưa có trong sổ đỏ! Trong quá trình canh tác có xảy ra tranh chấp, bên cạnh ruộng nhà cháu,

Chi tiết
Hotline: 1900 6169