Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất do bố, mẹ để lại
|

Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất do bố, mẹ để lại

Chào Luật Minh Gia. Tôi xin nhờ tư vấn một vấn đề về đất đai này với ạ! Ông bà nội tôi có 01 diện tích đất núi khoảng 2000m2. Lúc còn sống, ông bà có nói là cho ba tôi diện tích đó để thờ cúng ông bà. (Vì ba tôi là trưởng nam, ông bà chỉ nói miệng, các cô, chú cũng cũng chỉ ngầm hiểu và đồng ý như thế, ông tôi có lập di chúc nhưng không có chứng thực, không có người làm chứng và các con cũng không ai ký vào nên theo tôi được biết nó không có giá trị pháp lý).

Chi tiết
Tư vấn tranh chấp đất dùng vào việc thờ cúng
|

Tư vấn tranh chấp đất dùng vào việc thờ cúng

Xin chào luật sư. Tôi muốn nhờ sự tư vấn từ phía luật sư. Ông nội tôi mất năm 2001. Trước khi ông mất ông có đứng tên 2 mảnh đất, 1 mảnh chú tôi ở có sang tên lại thành tên chú tôi vào năm 2013, mảnh còn lại gia đình tôi ở cùng với ông bà( bà mất năm 2009)

Chi tiết
Tư vấn miễn phí