Đất nằm trong hành lang an toàn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
|

Đất nằm trong hành lang an toàn có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Đất nằm trong diện quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Những hạn chế gì khi đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ? Nằm trong hành lang an toàn giao thông có được xây dựng các công trình không? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí