Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai đối tượng sử dụng đất
|

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai đối tượng sử dụng đất

Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc về cơ quan nào? Tranh chấp về quyền sử dụng đất được giải quyết như thế nào? Nếu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng thì xử lý như thế nào? Công ty TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí