Bài viết về chủ đề "đất dưới hành lang điện"

ĐẤT DƯỚI HÀNH LANG ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất dưới hành lang điện
Bồi thường về đất dưới hành lang điện

Bồi thường về đất dưới hành lang điện

Xin chào Luật sư! Gia đình tôi xin hỏi: Hiện dự án Mở rộng đường Quốc lộ đi qua phần đất của Gia đình tôi và một số hộ khác. Phương án bồi thường của Thành phố là không tính giá đất dưới hành lang đường điện với lý do được cán bội GPMB thông báo "đất dưới đường điện theo luật đất đai năm 1993 là đất của Nhà nước.

Chi tiết >>