Đất thừa kế có phải chia khi ly hôn?
|

Đất thừa kế có phải chia khi ly hôn?

Kính gửi công ty Luật Minh Gia, tôi có vấn đề nhờ công ty tư vấn giúp tôi về đất là tài sản thừa kế riêng có phải chia khi ly hôn không, như sau: Mẹ tôi có một mảnh đất 200m2. Mẹ tôi làm di chúc cho em trai tôi như sau: 100m2 đất là để dành làm nhà thờ tổ tiên. 100m2 còn lại e tôi được quyền sử dụng. Em tôi lấy vợ năm 20xx. Từ năm 20xx đên năm 201x, toàn bộ tài sản là bất động sản đều đứng tên mẹ tôi. Đến năm 2018, mẹ tôi làm di chúc cho 1 mình em trai tôi thừa kế.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169