Tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã bán
|

Tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã bán

Hỏi tư vấn: Tôi có một thửa đất khoảng 1200m2 ở N.A. Năm 2009 tôi đã bán cho người khác 300m2, đến nay vẫn chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thửa đất 1200m2 này tôi mua của xã trước năm 1992. Năm 2009, tôi ly hôn với vợ và tòa án xử cho vợ tôi được hưởng nhà và tài sản ở Vinh, tôi được hưởng tài sản ở huyện X và thửa đất 1200m2.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí