Bài viết về chủ đề "đất do nhà nước cấp"

ĐẤT DO NHÀ NƯỚC CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất do nhà nước cấp
Thương binh 81% khi nhà nước cấp đất có phải đóng tiền sử dụng đất không?

Thương binh 81% khi nhà nước cấp đất có phải đóng tiền sử dụng đất không?

Bác tôi là thương binh suy giảm khả năng lao động 81% và được hưởng chế độ của nhà nước năm 1999, năm 2002 huyện giao cho gia đình bác một thửa đất 60m2 hiện có biên bản giao đất của phòng Tài nguyên và môi trường vậy để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thửa đất thì có phải đóng tiền sử dụng đất không?

Chi tiết >>