Bài viết về chủ đề "đất đang tranh chấp"

ĐẤT ĐANG TRANH CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất đang tranh chấp
Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đất có hay không có tranh chấp

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận đất có hay không có tranh chấp

Tôi được cấp giấy quyền sử dụng đất (QSDĐ) tới nay là 19 năm. Tại thời điểm cấp phòng địa chính có nhận được đơn khiếu kiện tranh chấp thừa kế từ ông B, nhưng phòng địa chính đã xem xét và giải quyết đơn đồng thời có công văn hướng dẫn ông B gởi đơn đến toàn án nơi có thẩm quyền.

Chi tiết >>

Đất đai đang tranh chấp quyền sử dụng có chuyển nhượng được không?

Đất đai đang tranh chấp quyền sử dụng có chuyển nhượng được không?

Tôi có thắc mắc về việc đất đang có tranh chấp thì có được cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng đất cho người khác không. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>