Bài viết về chủ đề "đất công nghiệp"

ĐẤT CÔNG NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất công nghiệp
Xin mở rộng diện tích đất công nghiệp thế nào?

Xin mở rộng diện tích đất công nghiệp thế nào?

Tôi có thắc mắc cần được tư vấn như sau: (Rất mong được tư vấn sớm nhất) Khu công nghiệp của chúng tôi được giao đất có thu tiền và đã được cấp GCNQSD đất và đã cho các doanh nghiệp thuê lại đất theo Quy hoạch chi tiết UBND tỉnh đã duyệt năm 2010,

Chi tiết >>