Tư vấn về thu hồi, bồi thường đất trồng lúa
|

Tư vấn về thu hồi, bồi thường đất trồng lúa

Bồi thường khi nhà nước tiến hành thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, mục đích phát triển kinh tế xã hội như thế nào là đúng quy định pháp luật? Câu hỏi này là một trong những câu hỏi mà luật Minh Gia nhận được nhiều nhất trong thời gian qua và chúng tôi hiểu được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng về lĩnh vực này.

Chi tiết
Một số quy định của pháp luật đấu giá cho thuê đất công ích của địa phương
|

Một số quy định của pháp luật đấu giá cho thuê đất công ích của địa phương

Đất công ích là một khái niệm nhằm chỉ một quỹ đất do từng địa phương lập và quản lý nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội hoặc nhằm đáp ứng một mục đích công cộng của từng địa phương. Trong nhiều trường hợp, phần diện tích đất công ích này còn có thể được sử dụng với mục đích cho thuê.

Chi tiết
Quy định về thời hạn sử dụng đất công ích
|

Quy định về thời hạn sử dụng đất công ích

Hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất được UBND xã ký hợp đồng cho thuê đất công ích từ năm 1997 thời hạn là 50 năm. Đến nay UBND xã Quyết định Thanh lý hợp đồng để ký đúng với khoản 5 điều 126 về Thuê đất đất công ích là 5 năm. Như vậy UBND xã ký cho tôi là đúng ko?

Chi tiết
Đất công ích của xã có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
|

Đất công ích của xã có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích do UBND cấp xã quản lý hay không? Trình tự, thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là như thế nào? Thẩm quyền giải quyết về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? … Luật Minh Gia giải đáp các thắc mắc này như sau:

Chi tiết
Đất đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ có thể bị quy hoạch thành đất sử dụng vào mục đích công ích không?
|

Đất đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ có thể bị quy hoạch thành đất sử dụng vào mục đích công ích không?

Nhà tôi có thửa ruộng diện tích 93 mét vuông là đất trồng lúa, được nhà nước cấp theo đất khẩu phần ăn và có giấy chứng nhận do UBND huyện cấp ngày 1 tháng 1 năm 1997. Đến năm 2014 nhà nước tiến hành đo đạc lại diện tích khoảng 150 mét vuông và quy hoạch thành đất 5% và trên sổ sách và bản đồ địa chính thì thửa đất nay vẫn mang tên tôi.

Chi tiết
Có quyền mua bán đất dùng cho mục đích công ích của xã không ?
|

Có quyền mua bán đất dùng cho mục đích công ích của xã không ?

Kính nhờ luật sư tư vấn hộ tôi trường hợp đất đai như sau. Gia đình tôi có ý định mua 1 mảnh đất là đất 5% của hợp tác xã giao cho hộ gia đình sử dụng từ những năm 1989. Sau đó mảnh đất này đã được chuyển tiếp cho chủ đất hiện nay và có xác nhận của hợp tác xã vào năm 1999.

Chi tiết
Thu hồi đất khai hoang vì mục đích công ích
|

Thu hồi đất khai hoang vì mục đích công ích

Xin chào luật sư. Xin luật sư giúp Gia đình tôi đã khai hoang phục hóa và đang quản lý 1500 m2 đất từ năm 1980 đến 2007 nhà nước có chính sách dồn điền đổi thửa . Gia đình tôi có chuyển 733 m2 đất trồng lúa về khu vực 1500 m2 đất . Đến nay UBND Huyện có chính sách thu hồi đất làm đường và cấp trích lục đất thì UBND Huyện lại chỉ cấp trích lục cho gia đình tôi 733 m2 đất. Còn số đất còn lại thì UBND Huyện đưa vào đât công ích...

Chi tiết
Tư vấn miễn phí