Đất công có chuyển nhượng được không?
|

Đất công có chuyển nhượng được không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Bố mẹ tôi có mua lại mảnh đất 12,6m x 15m từ năm 2005 nhưng không có giấy tờ gì. Hiện nay chị tôi muốn bán nhưng đất lại được UBND phường xác định đây là đất công thì có bán được không? Tôi có được ưu tiên mua mảnh đất này không, nếu được tôi phải mất những khoản chi phí gì?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí