Bài viết về chủ đề "đặt cọc để đi xuất khẩu lao động"

ĐẶT CỌC ĐỂ ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đặt cọc để đi xuất khẩu lao động
Rút tiền đặt cọc đã đóng hồ sơ cho việc đi xuất khẩu lao động có được không?

Rút tiền đặt cọc đã đóng hồ sơ cho việc đi xuất khẩu lao động có được không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi có chồng đi xuất khẩu lao động tại singapo nhưng trong quá trình học tiếng thì bị tai nạn, bây giờ tôi muốn xin rút tiền đã đặt cọc trước 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) nhưng bên công ty không đồng ý chỉ trả lời cho tạm dừng hồ sơ. Tôi có tham khảo đi xuất khẩu phải đặt trước 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) như vậy tôi có lấy lại số tiền được không, thủ tục yêu cầu để đòi lại thế nào và như vậy công ty đó có vi phạm luật hay không.

Chi tiết >>