Bài viết về chủ đề "đất có mồ mả"

ĐẤT CÓ MỒ MẢ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất có mồ mả
Hỏi về luật tranh chấp đất đai có mồ mả

Hỏi về luật tranh chấp đất đai có mồ mả

Luật sư cho em xin hỏi, đất ở nhà em ngày xưa chưa có sổ đỏ nhưng đã có 1 ngôi mộ ở đó - nếu lúc đó gia đình có ngôi mộ đó muốn xây thành ngôi mộ có lát gạch đoàng hoàng có được không ?, nếu lúc đó nhà em tranh chấp đất có bị vi phạm pháp luật không ?. Bây giờ đất đó đã thuộc sở hữu của nhà em và đất đã được cấp sổ đỏ, vài ngày trước gia đình có ngôi mộ từ xưa đó muốn xây ngôi mộ thành ngôi mộ to hơn, nhưng bây giờ thì đất đó đã thuộc sở hữu của nhà em - nhà em cũng đã được cấp sổ đỏ cho mảnh đ

Chi tiết >>

Tư vấn về đất đai có mồ mả của người khác

Tư vấn về đất đai có mồ mả của người khác

Luật sư tư vấn về trường hợp đất đai có mồ mả của người khác

Chi tiết >>

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có mồ mả.

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có mồ mả.

Hiện tại e đang muốn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,mảnh đất do ông bà để lại cho 5 anh em,đã đựơc phân chia rõ ràng,nhưng khi e đi làm giấy chứng nhận sử dụng đất thì chỉ 4ngừơi trong gia đình em đựơc làm,còn em không được làm với lý do mảnh đất nhà em có 3cái mộ của 1gia đình hàng xóm. Vậy em có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Chi tiết >>