Bài viết về chủ đề "đất chưa sử dụng"

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất chưa sử dụng
Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng

Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>