Bài viết về chủ đề "đất chưa sử dụng "

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất chưa sử dụng

 • Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng

  Quy định pháp luật về Đất chưa sử dụng.

  • 25/09/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất chưa sử dụng được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết