Bài viết về chủ đề "đất bãi bồi "

ĐẤT BÃI BỒI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đất bãi bồi

 • Hỏi về qui định đền bù đất bãi bồi đất cù lao sông

  Hỏi về qui định đền bù đất bãi bồi đất cù lao sông.

  • 30/11/2016
  • Nguyễn Thị Biển

  Cho tôi hỏi một số vấn đề liên quan tới các qui định về luật đất đai bãi bồi đất cù lao sông. Hiện tại nơi tôi sinh sống có một cù lao trên sông bồi đấp nhiều năm rồi, đất bồi bỏ không chính quyền địa phương không có dự án nào trên bãi đất bồi này nên một số hộ gia đình sống gần đấy ra khai hoang để làm với mục đích sản xuất nông nghiệp cho đến nay trên 20 năm.

  Chi tiết
 • Quy định về Đất bãi bồi ven sông ven biển thế nào?

  Quy định về Đất bãi bồi ven sông ven biển thế nào?.

  • 27/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đất bãi bồi ven sông, ven biển được quy định cụ thể về các loại đất bãi bồi, đất cù lao, quản lý và sử dụng đất bãi bồi, quyền và nghĩa vụ của các đơn vị liên quan và các vấn đề khác liên quan như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn