Bài viết về chủ đề "danh mục thuốc"

DANH MỤC THUỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về danh mục thuốc
Thông tư 09/2015/TT-BYT về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Thông tư 09/2015/TT-BYT về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt

Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 05 năm 2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Chi tiết >>