Bài viết về chủ đề "danh mục công việc độc hại"

DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐỘC HẠI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về danh mục công việc độc hại
Người làm nghề thuộc danh mục những công việc nặng nhọc, độc hại?

Người làm nghề thuộc danh mục những công việc nặng nhọc, độc hại?

Câu hỏi tư vấn: Chào Luật sư. Tôi làm công tác tổ chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Điều 8 NĐ 108/NĐ-CP về tinh giản biên chế có quy định người có "đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. Tôi xin hỏi là văn bản nào quy định về nội dung này? Thủ tục xác nhận người làm nghề nguy hiểm, độc hại cần những gì, cấp thẩm quyền nào cấp?

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ  em

Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em

Vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em là sử dụng trẻ em làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại theo danh mục Nhà nước quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Tội danh này được quy định tại Điều 228 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>