Xúc phạm danh dự, nhân phẩm qua mạng xã hội bị xử lý như thế nào?
|

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm qua mạng xã hội bị xử lý như thế nào?

Nội dung câu hỏi: Năm 2017 tôi có kết hợp kinh doanh chung với 2 người (tôi gọi tạm là chị A, anh B). Nhưng sau khi được 1 tháng, tôi thấy không hợp xin rút cổ phần ra khỏi công ty. 3 người ngồi lại thỏa thuận, 2 người còn lại đồng ý cho sẽ tính toán lời lãi kinh doanh 1 tháng qua rồi sẽ trả lại tôi vốn, nếu lỗ tôi cũng xin chịu và tôi đồng ý chịu trách nhiệm toàn bộ công việc tôi đã làm trong tháng đó.

Chi tiết
Sử dụng hình ảnh vu khống bôi nhọ danh dự
|

Sử dụng hình ảnh vu khống bôi nhọ danh dự

Việc sử dụng hình ảnh của người khác mà không được sự đồng ý có vi phạm pháp luật hay không? Sử dụng hình ảnh của người khác để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người đó thì phải xử lý như thế nào? Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay không? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

Chi tiết
Tư vấn về tội vu khống và bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín?
|

Tư vấn về tội vu khống và bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín?

Luật sư tư vấn: Có thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ với nhóm nhân công làm trục nước thoát mà sau đó không trả đủ tiền dịch vụ cho nhóm nhân công. Nay nhóm nhân công đăng lên mạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín liệu có bị phạm về tội vu khống hay không? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí