Đánh bạn học nhập viện có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
|

Đánh bạn học nhập viện có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Cho cháu hỏi về việc đánh người khác gây thương tích như sau: Anh cháu học lớp 9 do mâu thuẫn cá nhân với bạn học cùng lớp anh đã đánh và làm bạn bị thương tích phải nằm bệnh viện. Theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015 anh có phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạn không? Pháp luật quy định quy định như thế nào về tuổi chịu trách nhiệm hình sự? Cháu xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí